Abyś mogła/mógł przeżyć właściwie „rekolekcje w drodze” pamiętaj o tym, że nie idziesz sam/a, ale jako wspólnota ludzi – chrześcijan.

Wszyscy mamy jeden cel – świętość. Pielgrzymka ma nam w tym dążeniu pomagać. Dlatego kilka ważnych zasad na pielgrzymim szlaku…

1. Piesza Pielgrzymka Janowska (PPJ) jest aktem religijnym o charakterze modlitewno-pokutnym. Jej celem jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej oraz modlitwa i ofiara w intencji Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny. Pielgrzymkę powinien cechować duch modlitwy, ofiary i miłości oraz porządek ze­wnętrzny. Ze względu na pokutny charakter zakazuje się na pielgrzymce palenia papierosów, picia jakichkolwiek napojów alkoholowych oraz kąpieli w rzekach czy sta­wach. Ubiór pątnika powinien być skromny (zasłonięte ramiona i kolana).

2. W pielgrzymce może uczestniczyć każdy, kto akceptuje jej ściśle religijny charakter (codzienna Msza św., medytacja słowa Bożego, konferencje, wspólne modlitwy, nabożeństwa, śpiewy); dokonał zapisu; nosi w sposób widoczny znaczek oraz posiada ze sobą identyfikator; jest fizycznie przygotowany do codziennego przejścia ok. 30 km; jest pełnoletni. Udział nieletnich jest możliwy według następujących zasad: w wieku do lat 16 – w towarzystwie i pod opieką osoby dorosłej; w wieku 16-18 lat – na podstawie zezwolenia rodziców (lub opiekunów prawnych); będzie dokładnie przestrzegał regulaminu oraz zaleceń przewodników i służby porządkowej.

3. Ekwipunek pielgrzyma: dokumenty tożsamości (w tym również karta pielgrzyma); przedmioty kultu religijnego: różaniec i śpiewnik; odpowiedni ubiór: wygodne i skromne ubranie (2 komplety na zmianę), rozchodzone buty (2 pary), bielizna i skarpety z naturalnych surowców (kilka kompletów), okrycie przed deszczem, okrycie głowy przed słońcem; śpiwór albo gruby koc; leki i środki opatrunkowe: bandaż elastyczny i zwykły (kilka sztuk), talk kosmetyczny, leki osobiste i stale używane, przybory toaletowe; notes i długopis, latarka elektryczna, pieniądze w niewielkiej ilości (na zakup biletu powrotnego – ok. 60 zł, pamiątek itp.); podczas marszu: plecak lub torba z najpotrzebniejszymi rzeczami (np. garnuszek, nóż, łyżka, widelec, bidon, kubek itp.)

4. Przedmioty zbędne w danym dniu oddaje się na bagaż. Bagaż oddawany na samochód musi być dobrze zapakowany w jedną całość (np. w plecaku, dużej zamykanej torbie), zabezpieczony przed deszczem i kurzem oraz zaopatrzony w wodoodporną wizytówkę bagażową (naszywkę), zawierającą imię, nazwisko i adres właściciela. Ponadto do bagażu koniecznie trzeba przyczepić żeton, zawierający nazwę grupy i numer porządkowy w grupie. Uwaga! Ze względu na warunki transportu plecaki nie powinny mieć stelaża.

5. Na trasie pielgrzymi korzystają z gościnności mieszkańców (za którą winni oka­zywać szczególną wdzięczność). O resztę wyżywienia pątnicy troszczą się we własnym zakresie. Przestrzega się przed na­bywaniem żywności z przypadkowych źródeł i picia wody bez upewnienia się o jej zdatności.

6. Przemarsz pątników odbywa się w u­formowanych kolumnach za znakami prawą stroną drogi. W czasie marszu pątnik idzie w swojej grupie. Nie wolno samowolnie zmieniać grupy w trakcie trwania piel­grzymki ani odłączać się od kolumny w czasie marszu.

7. Pielgrzym wobec wszystkich kieruje się Chrystusowym przykazaniem miłości. Do innych pątników zwraca się przez: „Siostro”, „Bracie”. Myśli o innych, dzieląc się z nimi słowem, pożywieniem, radością. Cechuje go otwartość i chęć udzielania pomocy. Go­spodarzom i innym dobroczyńcom okazuje wdzięczność.

8. Nieprzestrzeganie regulaminu pielgrzymki oraz zaleceń księży przewodników i służb porządkowych, a także postępowanie niezgodne z istotnymi celami i duchem pielgrzymki pociąga za sobą sankcję wykluczenia z grona pielgrzymów.

9. Wszyscy pielgrzymi są odpowiedzialni za: wymianę duchowych wartości wewnątrz grupy i ze spotkanymi ludźmi, tworzenie atmosfery braterstwa, radości i bezinteresownej pomocy, zachowanie porządku i bezpieczeństwa na drodze, czystości na postojach, kontynuację i rozwijanie pielgrzymkowych tradycji.

10. Nieprzestrzeganie regulaminu pielgrzymki oraz zaleceń księży przewodników i służb porządkowych, a także postępowanie niezgodne z istotnymi celami i duchem pielgrzymki pociąga za sobą sankcję wykluczenia z grona pielgrzymów i poinformowania o tym fakcie właściwego Księdza Proboszcza.

11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: Na podstawie art. 7 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Piesza Pielgrzymka Janowska:
– moich danych osobowych,
– danych osobowych nieletniego uczestnika PPJ, którego jestem przedstawicielem ustawowym.
Powyższa zgoda i przyjęcie regulaminu została wyrażona dobrowolnie, co potwierdzam jako pielgrzym własnoręcznym podpisem.