Czym w ogóle jest piesza pielgrzymka?

Piesza Pielgrzymka Janowska na Jasną Górę to wydarzenie, które gromadzi wszystkich tych, którzy chcą przeżyć szczególne „rekolekcje w drodze”. Pielgrzymka łączy w sobie trudy marszu z modlitwą w niezliczonych intencjach oraz możliwość spotkania niezwykłych ludzi, a zwłaszcza odnowienie przyjaźni z największym dla każdego chrześcijanina Przyjacielem – Panem Jezusem i doświadczenie miłości oraz opieki Jego Matki.

Udział w Pieszej Pielgrzymce Janowskiej na Jasną Górę to pokonywanie drogi w sensie dosłownym – fizycznym, tej mierzonej kilometrami, dążącej do sanktuarium Matki Bożej, a także, a nawet przede wszystkim drogi w sensie duchowym, czyli ukierunkowanie całego swojego życia na Pana Jezusa i pójście za Nim w swojej codzienności. Pielgrzymowanie to odzwierciedlenie naszego ziemskiego życia, naszego wędrowania w kierunku życia wiecznego – do domu Ojca. Pielgrzymka na Jasną Górę jest jednym ze sposobów głoszenia Ewangelii. Trzeba bowiem pamiętać, że jest ona formą rekolekcji z Mszą Świętą, naukami i nieustanną modlitwą. Jej wspólnotowość daje też wiele okazji do natychmiastowej weryfikacji autentyczności swojego życia duchowego.

Choć dla wielu motywacja do wyruszenia na pielgrzymi szlak jest różna, cel pozostaje niezmienny. To podjęcie osobistej próby pogłębienia swojej relacji z samym Jezusem poprzez – niejednokrotnie ciężką – wędrówkę przed Tron Matki Najświętszej – Królowej Polski.