Grupy pielgrzymkowe
Pieszej Pielgrzymki Janowskiej

Piesza Pielgrzymka Janowska jest częścią ogólnodiecezjalnej Pielgrzymki,
która wyrusza z różnych części Diecezji Sandomierskiej, aby rokrocznie 12 sierpnia dotrzeć do Tronu Matki Bożej w Sanktuarium na Jasnej Górze.

Piesza Pielgrzymka Diecezji Sandomierskiej – kolumna Janów Lubelski wyrusza 2 sierpnia w dwóch grupach: niebieskiej i żółtej.

Ze względu na liczne prośby wieloletnich Pielgrzymów, pragniemy powrócić do chwalebnego zwyczaju, aby dwie grupy pielgrzymkowe były nie tylko ze względów logistycznych i bezpieczeństwa, ale również stanowiły o świadomie wybranym sposobie uczestnictwa w pielgrzymce – właściwym dla danej osoby, jej wrażliwości i pobożności.
Jesteśmy różni, mamy różne oczekiwania – jest to zrozumiałe i całkowicie normalne. Dlatego ideę jedności w różnorodności chcemy przeżywać w dwóch pielgrzymkowych grupach, wybieranych już przy rejestracji czyli przy składaniu w Sekretariacie Pielgrzymki wypełnionej Karty Uczestnika.


Grupa 1 – Niebieska – POKUTNA

Podstawowym charakterem każdej pielgrzymki, szczególnie pieszej, jest charakter umartwienia, zadośćuczynienia i przebłagania w intencji/intencjach, które ze sobą niesiemy.
Jeśli jednak w sposób szczególny chcesz jako Pielgrzym na Jasną Górę położyć akcent na ten charakter swojego wędrowania – masz ku temu doskonałą okazję.

Jedynka akcentuje przede wszystkim, że pokutujemy za swoje własne grzechy, zwłaszcza ten jeden najcięższy; pokutujemy za męża który pije; pokutujemy za syna/córkę, którzy nie prowadzą się zbyt dobrze i odeszli od Boga; pokutujemy za coś czego bardzo się wstydzimy, co jest wielka zniewagą dla Chrystusa z naszej strony i za co chcemy żałować a Bogu owe zniewagi wynagrodzić. Mając taką intencję włączamy się w grupę pokutną.

Uczestnicy idą w jednej zwartej grupie, ale spotykają się dodatkowo na wspólnej modlitwie pokutno-wynagradzającej w wyznaczonych miejscach i wyznaczonym czasie. Ponadto mogą obrać sobie jeszcze inne dodatkowe postanowienie czy wyrzeczenie – oczywiście nie ponad miarę – tak, aby było wciąż możliwe dotarcie do Częstochowy.

Oczywiście, w ramach grupy pokutnej są również śpiewy i modlitwy pielgrzymkowe, jednak mają one nieco stonowany charakter i jest trochę więcej czasu na osobistą refleksję.


Grupa 2 – Żółta – ROZŚPIEWANA

Atmosferę tej grupy tworzą sami Pielgrzymi, którzy w niezwykły sposób chwalą Pana Boga: modlitwą recytowaną i śpiewaną, pielgrzymkowymi jak i nieco luźniejszym repertuarem. Dwójka ma swoją specyfikę i klimat, który zachęca pielgrzymujących do zamyślenia się nad codziennością, sensem życia i relacjami. Chodzi o to, aby zobaczyć siebie, swoją wiarę i ją wzmocnić. Znajdziesz tu typowy pielgrzymkowy śpiew, rodzinną atmosferę i „czas dla Brata/Siostry”, z którymi warto podzielić się swoją wiarą, przeżyciami i życzliwością. 
W tej grupie jest najwięcej chętnych. Po prostu dwójka to dogodna grupa dla rodzin dużych i małych. To grupa idealna dla młodzieży (tej z dużo starszym PESELem też), którą cechuje radość i żywiołowość w przeżywaniu wspólnoty na pielgrzymkowym szlaku.