Wideo-relacja z wejścia Pielgrzymki Janowskiej na Jasną Górę

Pielgrzymi diecezji sandomierskiej w obiektywie


Msza w Katedrze dla pielgrzymów z Janowa Lubelskiego i Sandomierza
(4 sierpnia 2018)


Cztery kolumny pielgrzymkowe z całej diecezji wchodzą na Szczyt Jasnogórski


Msza święta kończąca czas wspólnego pielgrzymowania na Jasną Górę
(12 sierpnia 2018)


Apel Jasnogórski (12 sierpnia 2018)